หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นางสาวสุรีพร พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ
 
จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคที่ทั่วถึงและเพียงพอ
 
บำรุงส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
 
จัดสนับสนุนทางด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
จัดส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ
 
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ-นอกระบบ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค
 
จัดให้มีการคุ้มครองดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การจัดการทางด้านมลพิษต่างๆ เช่น กาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
 
สนับสนุนส่งเสริมทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-619-617
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10