หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นางเฉลิมพร เทพบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางธัญญา ดารากุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางนันทนา บุญอินทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ปฎิบัติการ/ชำนาญการ


นางภาวินีย์ พิทักษ์วารินทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวพรรณภัสสร แย้มจันทร์ฉาย
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


นายอภิชาติ สังข์เมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้่าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายสุเมธ ขุนทรง
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายไชยฤทธิ์ ฤทธิ์ตระกูล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวปนัดดา พวงบานชื่น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวปาริชาติ ผันเฉย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10