หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นายสมศักดิ์ พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นางเฉลิมพร เทพบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางธัญญา เจียมศรีชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางนันทนา บุญอินทร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายอภิชาติ สังข์เมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางภาวินีย์ พิทักษ์วารินทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายสุเมธ ขุนทรง
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายไชยฤทธิ์ ฤทธิ์ตระกูล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวสุพรรณี พวงบานชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


นางสาวปาริชาติ ผันเฉย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยงยุทธ พวงบานชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสันติ ปิ่นกระจาย
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10