หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเฉลิมพร เทพบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-7039213


นางธัญญา ดารากุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-1611154
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนันทนา บุญอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-9244499


นางสาววราภรณ์ รุ่งเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 062-9291474


นายนพร รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-6795761


นางชลิตา โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
โทร : 083-7648565