หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเฉลิมพร เทพบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางธัญญา ดารากุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนันทนา บุญอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววราภรณ์ รุ่งเรืองฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนพร รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางชลิตา โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม