หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ช่องทางการร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 17 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 27  
 
คู่มือคำสั่งในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือ การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 21  
 
แนวทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)