หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินการตามระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือ ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คู่มือปฏิบัติงานนักวิเราะห์นโยบายและแผน [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ช่องทางการร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบแท่ง [ 17 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือคำสั่งในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล [ 12 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
คู่มือ การบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2