หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565( รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการก่อหนี้ผูกหนี้ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับแผนงานรวม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)     2