หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการก่อหนี้ผูกหนี้ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับแผนงานรวม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส ที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินปี 63 รอบ 6 เดือน [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปี 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)