หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพ.ศ.2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
เรียกประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ขอเชิญ/ร่วมเป็นเกียรติ ประชุมประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2