หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เรียกประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ขอเชิญ/ร่วมเป็นเกียรติ ประชุมประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
เรียกประชุมสภาอบต.งิ้วราย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)