หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ( รอบ 12 เดือน ) [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือนหลัง ) [ 18 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินการคามโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน รอบ 6 เดือน [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) [ 22 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)