หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นางสาวสุรีพร พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 


พิจารณาหารือให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเด
 
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลงิ้วราย-ตำบลไทรโรงโขน  
นำเสนอแต่ละบ้านให้กับคณะทำงานฯ
ลำดับภาพที่ 1/6
ยกมือลงมติ อนุมัติให้แต่ละบ้าน
ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
นำเสนอแต่ละบ้านให้กับคณะทำงานฯ
ยกมือลงมติ อนุมัติให้แต่ละบ้าน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วม 1 ใน 12 กระทรวง และเป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพิจิตร (ศจพจ.) กระทรวงมหาดไทย ได้จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมอำเภอตะพานหิน  เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในอำเภอตะพานหิน  ทั้ง 5 มิติ มิติความเป็นอยู่  การเข้าถึงบริการของรัฐ รายได้  การศึกษา และสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และให้แต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำรวจครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน หรือกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง เพื่อนำเข้าขบวนการให้ความช่วยเหลือในมิติที่ครอบครัวดังกล่าวประสบความเดือดร้อนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2566 เวลา 09.30 น. โดย คุณ ภาวินีย์ พิทักษ์วารินทร์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10