หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นายสมศักดิ์ พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  
 

วันที่ 13 มีนาคม 63 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย นายวิฑูรย์  คุ่ยสว่าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นประธานจัด\\\"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง\\\" โดยมีนางเฉลิมพร  เทพบุตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครในพื้นที่, กลุ่มสตรี, จิตอาสา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม
นายวิฑูรย์  คุ่ยสว่าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  กล่าวว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ \\\"โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง\\\" โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ประสาน ครามร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะ การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16.36 น. โดย คุณ ธัญญา เจียมศรีชัย

ผู้เข้าชม 838 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10