หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นายสมศักดิ์ พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดต้นชุมแสง [ 2 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 52
 


 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วราย และประชุมสมัชชา ประจำปี 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 40
 
 
     


 
[ 5 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 14
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 57
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 13 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 882
 
 
     


 
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ \"Ngewrai-Sairongkhon Running for Fun 2018\" [ 6 ธ.ค. 2561 ]  
อ่าน: 344
 


 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปี 2561 [ 26 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 182
 
 
     


 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลงิ้วราย ตำบลไทรโรงโขน [ 10 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 357