หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นายสมศักดิ์ พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายจำเนียร เสือคุ่ย
ประธานสภา อบต. งิ้วราย
 


นายสำราญ เมฆสอน
รองประธานสภา อบต.งิ้วราย


นางเฉลิมพร เทพบุตร
เลขานุการสภา อบต.งิ้วราย
 
 


นายแสวง สิงเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย


นายวิรัตน์ คงเผื่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย


นายบังเอิญ เกาเทียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย


นายบุญเลิศ ไพรวัลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย


นายประยุทธ ครุฑศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วราย


นายบำรุง บัวทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วราย


นางดวงฤดี เงางาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วราย


นางสมศรี ไขศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วราย


นายอุบล อ่ำรักษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วราย


นายไพฑูรย์ สิงหานาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย


นายบุญเลิศ บัวตูม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน


นางสีพุทธ มงคลทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10