หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสุชาติ เงางาม
กำนันตำบลงิ้วราย


นางสาวสุรีพร พวงบานชื่น
กำนันตำบลไทรโรงโขน
 
 


นายดาว เรืองอนันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วราย


นายสมปอง เปียอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย


นายนิกร รอดจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย


นายคณพศ ชมมิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วราย


นายไกรวิทย์ แก้วพระอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วราย


นายสังเวียน คุ่ยสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย


นายสุริยนต์ ลิ้มประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลงิ้วราย


นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ทัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโรงโขน


นางสาวกัญจน์รัตน์ มงคลทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรโรงโขน
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10