หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณสายคันคลองห้วยเกตุ หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบที่อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมถนนที่เป็นรอยแตกร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสียี่ห้อRICOH รุ่น 31 MMPC2004EXSP หมายเลขเครื่อง C 767RB30796 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสียี่ห้อRICOH รุ่น 31 MMPC2004EXSP หมายเลขเครื่อง C 767RB30796 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการทำงานเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ฯ ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ดังนี้ นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 cc (ถุง) ตรา อ.ส.ค. ตั้งแต่ 14-30 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันเปิดเรียน) [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ดังนี้ นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 cc (ถุง) ตรา อ.ส.ค. ตั้งแต่ 14-30 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันเปิดเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด. โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ดังนี้ นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 cc (ถุง) ตรา อ.ส.ค. ตั้งแต่ 14-30 มิถุนายน 2564 (เฉพาะวันเปิดเรียน) [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4