หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง บริเวณโค้งยายบาง (นานางสงบ ทองดี) หมู่ที่ 7 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณคลองลอย หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเข้าเล่มเคลือบ จำนวน 10 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางนงเยาว์ โตเทศ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการป้องกันการทรุดตัวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายริมแม่น้ำน่าน บริเวณบ้านนางนิด ชมมิ หมู่ที่ 3 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายลำพูล กอซอ หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46